Pauwenkamp 323, 3607 TB Maarssen  |  06 - 2295 49 36

   info@myvincere.nl  

Business consultancy

Één van de belangrijkste diensten die wij vanuit Vincere aanbieden is Business Consultancy. Voorafgaand aan elke RPA of BI implementatie zal met name de business consultant aan de slag gaan om te analyseren in hoeverre het inzetten van robots en/of het (her)inrichten van uw informatievoorziening ook daadwerkelijk zal bijdragen bij het behalen van uw strategische doelstellingen. Met andere woorden, dit is echt een cruciaal fase die perfect begeleid moet worden door de business consultant om uiteindelijk te kunnen worden afgesloten met een Go-No go moment. De rol van onze business consultants houdt overigens niet op bij deze fase. De business consultant zal namelijk nauw betrokken blijven bij de implementaties en gedurende de hele implementatie het aanspreekpunt zijn voor het management en continu gevraagd en ongevraagd blijven adviseren. Dit kunnen adviezen zijn op strategisch gebied, maar ook om advies over bijvoorbeeld organisatie- of ICT-vraagstukken.

Overzicht van de belangrijkste taken

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste activiteiten die door onze business consultants worden uitgevoerd.


In kaart brengen van de bedrijfsstrategie en de mogelijke problemen of bedreigingen die deze met zich meebrengt


Analyseren van problemen, bedreigingen en andere struikelblokken binnen de business en op basis hiervan genereren van oplossingen en alternatieven


Creëren van draagvlak voor veranderingen, zowel op strategisch als operationeel gebiedVerrichten van impactanalyses, benchmarkanalyses en andere onderzoeken

Beheren en bewaken van requirements gedurende projecten


Fungeren als sparringpartner van managers, directieleden, projectteamleden en klanten