Pauwenkamp 323, 3607 TB Maarssen  |  06 - 2295 49 36

   info@myvincere.nl  

Visie

Om als organisatie in de toekomst succesvol te worden en te blijven, is de vertaling van de visie & missie naar strategische doelstellingen cruciaal. Een belangrijk onderdeel van deze exercitie is het periodiek vaststellen van de juiste KPI's, zodat zorgvuldig kan worden gemeten hoe succesvol men is bij het bereiken van deze doelstellingen. Informatie speelt hierbij een cruciale rol. Deze is meestal wel voorhanden, maar opgeslagen in een verscheidenheid aan interne en externe systemen.

Zeker nu steeds meer informatie digitaal wordt gedeeld en processen steeds verder worden geautomatiseerd en gedigitaliseerd, is er een groeiende behoefte om goed vast te stellen welke informatie nodig is om organisaties adequaat aan te sturen. Vincere gelooft erin dat bedrijven daarbij onze hulp kunnen gebruiken.

Daarnaast zien wij dat robotisering en kunstmatige intelligentie een steeds prominentere rol gaat spelen bij het verder automatiseren van bedrijfsprocessen. Dit zorgt voor lagere kosten, een efficeintere diensteverlening, hogere kwaliteit en een 24/7 dienstverlening. Veel bedrijven zien die gebeuren, maar wat kunnen Robots nu daawerkelijk betekenen, hoe werkt het precies, wat levert het nu exact op en welke mogelijkheden zijn er? Allemaal vragen waar wij vanuit Vincere de komende jaren steeds meer vraag naar verwachten.

Missie

Onze missie is om organisatie te helpen bij het vertalen van hun strategische doelstellingen naar concrete KPI's, alsmede de informatie die daarbij benodigd is vast te stellen en periodiek te ontsluiten. Dit doen wij met behulp van een vaste aanpak zodat organisatie vooraf weten wat er van hun wordt verwacht en wat zij van ons mogen verwachten. Onze doelstelling is om de informatievoorziening op het hoogste niveau te krijgen waardoor organisaties in staat zijn de concurrentie in de toekomst voor te blijven. Data speelt daarbij een cruciale rol!

Daarnaast is het onze missie om te analyseren of er bedrijfsprocessen zijn die zich lenen voor robotisering, al dan niet op basis van kunstmatige intelligentie. Vervolgens helpen wij bij het calculeren van de business case. Bij een positieve business case helpen wij bedrijven bij de implementatie van Robotics software, zodat zij kunnen bouwen aan een betere klantbediening en kunnen procuceren tegen lagere kosten.

Om ervoor te zorgen dat implementaties daadwerkelijk goed worden geborgd in de eigen organisatie, is het onze missie om veel tijd en aandacht te besteden aan Quality Assurance. Het leveren van kwaliteit zit in onze genen!