Pauwenkamp 323, 3607 TB Maarssen  |  06 - 2295 49 36

   info@myvincere.nl  

Werkwijze

Vincere hecht bij haar implementaties veel waarde aan een vaste werkwijze en structuur. Dit betekent dat wij altijd werken volgens een vaste methodiek om samen met u uw doelstellingen te realiseren. Of het nu gaat om het robotiseren van uw bedrijfsprocessen of het verbeteren van uw informatievoorziening, we doorlopen altijd dezelfde specifieke fasering en leveren vooraf gedefinieerde resultaten.

Alhoewel de focus ligt bij onze 3 kernactiviteiten, Business consultancy, Business Intelligence en RPA, nemen we alle aspecten die een rol spelen bij het succes van uw organisatie mee tijdens de implementatie. Dit doen wij volgens ons honingraad model dat u hieronder aantreft. Voor onze dienstverlening ligt de nadruk op uw processen, data en technologie, echter kan uw organisatie niet goed functioneren zonder een duidelijke strategie en een adequate organisatie. Wij zullen alle aspecten meenemen bij onze implementaties.


Honingraad Model


Werkwijze RPA implementatie

Zoals aangegeven werkt Vincere altijd via een vaste methodiek. Aangezien robots kunnen worden gezien als virual workforce, gaat het bij een dergelijke implementatie met name om processen, data en technologie. Implementatie van robots stelt echter ook eisen aan de organisatie (skills en nieuwe functies/rollen) en aan rapportages. Meer weten over onze werkwijze?Werkwijze BI implementatie

Data en informatie zijn twee verschillende grootheden. Om te weten welke behoefte uw organisatie nou precies heeft om het bedrijf goed aan te sturen en de juiste keuzes te kunnen maken, zijn niet alleen data en technologie van belang. Het begint uiteindelijk altijd bij uw visie & missie en uw strategische doelstellingen. Om alles op haar merites te kunnen behoordelen is een vaste methodiek cruciaal. Meer weten over onze werkwijze?Quality Assurance

Vincere helpt u niet alleen bij het implementeren van robots of bij uw BI vraagstukken. De borging en de kwaliteit van de opgeleverde processen en/of rapportages is van net zo groot belang. Vincere helpt u graag bij het opzetten van een kwaliteitsprocedure, zodat u zelf na implementatie periodiek de kwaliteit van uw bedrijfsprocessen kunt blijven meten en monitoren. Meer weten over de wijze waarop wij kwaliteit inrichten?