Pauwenkamp 323, 3607 TB Maarssen  |  06 - 2295 49 36

   info@myvincere.nl  

Quality Assurance

Het robotiseren van bedrijfsprocessen betekent niet direct dat u nooit meer hoeft te controleren of de ingerichte processen nog worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Als management van uw organisatie wilt u te alllen tijde de zekerheid dat processen worden uitgevoerd zoals ze zijn gedefinieerd en dat de belangrijkste risico's in kaart zijn en voldoende effectief worden beheerst. Het inrichten van monitoring en testing activiteiten, eventueel met behulp van ondersteunende software, is de manier waarop u deze zekerheid kunt verkijgen.

Naast de implementatieprojecten voor BI en/of RPA, bieden wij u tevens de mogelijkheid om ons Quality Assurance programma facultatief af te nemen. Ook hiervoor hanteren wij een standaard werkwijze die uiteindelijk leidt tot meer zekerheid rondom de kwaliteit van uw processen.

In ondertaand schema is onze aanpak gedetailleerd uitgewerkt. Enthousiast geworden? Neem dan snel contact met ons op.


Tijdslijnen

Indien u ervoor kiest om naast onze reguliere RPA en/of BI implementaties ook de Quality Assurance dienstverlening af te nemen, dan voeren gespecialiseerde functionarissen alle benodigde activiteiten uit zoals opgenomen in onderstaande werkwijze overzicht. Dit doen zij parallel aan de RPA en/of BI implementatie periode. Tijdens deze implementatie worden de processen namelijk al opnieuw gedefinieerd en deze vormen de basis voor het Quality Assurance programma. Dit betekent concreet dat het Qaulity Assurance programma en een RPA en/of BI implementatie gelijktijdig zijn afgerond.

Grofweg moet u rekening houden met de volgende tijdslijnen:

  • Definitiefase: 4 weken

  • Inrichtingsfase: 4-6 weken

  • Implementatiefase: 2 weken  


Voordelen gehanteerde werkwijze

Geen tijdverlies. De stappen lopen parallel aan de RPA en/of BI implementatie

Heldere stappen, doelen, werkmethoden en deliverables

Facultatief af te nemen. U bepaalt dus zelf of u extra aandacht wilt besteden aan het structureel borgen van kwaliteit en effectiviteit van beheersmaatregelen

Dragen zorg voor borging van kennis in de eigen organisatie door middel van o.a. trainingen, communicatie en een duidelijke changeprocedure

Ons quality Assurance programma is ook los afnemen.