Pauwenkamp 323, 3607 TB Maarssen  |  06 - 2295 49 36

   info@myvincere.nl  

Aanpak robotics (RPA) implementatie

Vincere hanteert een standaard werwijze voor RPA implementaties. Grofweg bestaat de implementatie uit 3 fases, die vooraf wordt gegaan door een Quick Scan. Deze Quick scan is van belang om enerzijds te kunnen vaststellen of uw bedrijfsprocessen zich lenen voor robotisering en of dit voldoende voordeel oplevert voor uw organisatie, anderzijds geeft dat ons voldoende inzicht om u een scherp voorstel te doen voor een eventueel vervolg van de RPA implementatie.

Kortom, de Quick scan wordt afgesloten met een Go-Nogo advies op basis van een business case. Onderdeel van deze business case is uiteraard onze aanbieding voor het vervolg.

In ondertaand schema is onze aanpak gedetailleerd uitgewerkt. Enthousiast geworden? Neem dan snel contact met ons op.


Tijdslijnen

Elke implementatie is anders, dus het is vooraf moeilijk te voorspellen hoe lang een implementatie gaat duren en welke kosten daarmee samenhangen. Dit is helemaal afhankelijk van de huidige gedetailleerdheid van de procesbeschrijvingen en de werkinstructies. Hoe beter deze zijn, hoe eerder er gestart kan worden met de configuratie.

Verder speelt natruurlijk mee hoeveel processen zich lenen voor robotisering. het robotiseren van één proces is immers makkelijker dan het robotiseren van 10 processen.

Grofweg moet u rekening houden met de volgende tijdslijnen:

  • Quickscan: 2-4 weken

  • Procesdefinitiefase: 4 weken

  • Configuratiefase: 4-6 weken

  • Implementatiefase: 2 weken   


Schematische weergave RPA aanpak


Voordelen gehanteerde werkwijze

Analyse, haalbaarheid en business case voorafgaand aan implementatie

Heldere stappen, doelen, werkmethoden en deliverables

Alle facetten worden geraakt. Dus naast focus op proces, data en technologie, ook aandacht voor strategie en mens (organisatie)

Dragen zorg voor borging van kennis in de eigen organisatie door middel van o.a. trainingen, communicatie en een duidelijke changeprocedure